top of page

Vill Du läsa, utveckla eller lära Dig vår svenska romani? Ta del av våra E-Böcker ABC-LINN, LAVA-LILL och LAVENGRO - De är anpassade för dator, surfplatta och mobil och finns för gratis nedladdning under länken ROMANI!

Nu har vi publicerat en sammanställning som gagnar Dig som forskar på resande i Sverige och Finland på 1700-talet. Bo Lindwall har gått igenom Justitiekanslerns fånglistor från 1750 och framåt.

 

Klicka på det gamla dokumentet!

Vi har publicerat en egen samlad skrift om föremål och annat som hör vår kulturhistoria till -och deltagit i andras produktioner

 

Läs eller ladda ner den kostnadsfritt under KULTURARV!

Bild från Justitiekanslerns fånglistor mini.png

VÄLKOMMEN!
AVA SÅ LATCHO!

Om oss

Frantzwagner Sällskapet stiftades 2013 i Helsingborg av ättlingar till Peter Frantzwagner eller Frenswegener. Frantzwagner invandrade via Danmark till Sverige via Skåne under slutet på 1600-talet. En mycket stor del av dagens romanifolk är på något sätt ättling till Frantzwagner och hans närmaste familj.

 

Vi verkar för att bevara det språkliga och kulturella arvet från våra anfäder.

Vi verkar för att bevara och sprida en nyanserad bild av vår rättmätiga historia.

Vi verkar för att revitalisera svensk romani. 

Vi verkar för att vi såsom egen grupp inom den nationella minoriteten romer ska ges möjlighet att åtnjuta våra språkliga och kulturella rättigheter. Rättigheter som vi har genom Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt gällande minoritetslagstiftningen.

Vårt arbete grundar sig på källor - fakta, historiska dokument och forskning. Vårt språkliga revitaliseringsarbete grundar sig i muntliga uppgifter från de våra och språkvetenskapliga metoder.

Den 8:e april 2016 lanserar vi vår egenproducerade iBook på svensk romani - ABC-LINN. Under 2016 och det första kvartalet på 2017 skapade vi en ordlista av ABC-LINNs romani, den fick namnet LAVA-LILL och publicerades samma datum året därpå. Allt finns att ladda ner kostnadsfritt direkt via vår webbsida. De båda publikationerna finns i formaten iBooks och Pdf.

 

I december 2016 började vi att ge ut vår populärvetenskapliga e-tidskrif DRABBRIKAN, som utvecklades från ett nyhetsbrev till en kostnadsfri e-tidskrift som utkommer med fyra nummer per år. DABBRIKAN och våra språkliga publikationer finns för kostnadsfri nedladdning under fliken PUBLICERAT

och kan läsas direkt i Din smartphone, läsplatta eller dator, eller skrivas ut på A4-papper.

Palla mennde

Frantzwagner Kettanepa aschade kerdo pre dre Helsingborg berscht 2013 fonn ättlägg to Peter Frantzwagner eller Frenswegener, kai avade fonn Dannikke-temmen to Svediddo-temmen preall Skåne tellan dó lejsto tchiro fonn 1600-talet. Butten fonn marro romanimanusch hunkar pre jekk eller vaver dromm ättelägg to lester soles eller fonn kommen dre leskro narta.

 

Menn buttar forr te rakka marro rakkrepa ta marro kultur, kai aschar lett fonn marre purane. 

Men buttar forr te rakka å te sikkra marro historia pre je nyanserat sätt. Menn buttar ninna for te dela jiddrepa to marro rakkrepa - Svedikko romani. Menn buttar forr te kera tchakkes mennde, kai jegno grupp dri dova temmeskro romano minoritet, ler te le marre horrtepan palla rakkrepa ta kultur. Horrtepan kai menn kammar fonn vriann Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk ta dova temmengro minoritetslagstiftning.

Marro buttepa aschar fonn vriann janepa fonn ranndrade historiska lill ta forskning. Marro rakkrepangro buttepa mé revitalisering aschar fonn vriann marro rakkrado rakkrepa, fonn marre pure, ta fonn språkvetenskapliga metoder.

Dó 8:to april 2016 mukka menn dova glanduno  iBook pre marro romani - ABC-LINN. Tellan 2017 kerade menn je lavengro lill fonn dolla romani-lav kai aschade dre ABC-LINN. Dollo karras LAVA-LILL ta avade vri dó emlego dives dova vaver berscht. Sass aschar forr tchi akajj pre marro rigg. Dé beida aschar kerde dre formaten iBooks ta Pdf.

 

Dre december 2016 farra menn an te butta ninna marro  e-drabbrika DRABBRIKAN, kai aschar avlo fonn je nevopaskro lill. Drabbrikan avar starr vollter svakko berscht ta mollar tchi. DRABBRIKAN motte kai sass fonn marro romani-buttepa latchas tellan PUBLICERAT

ta motte drabbras dre Diro smartphone, läsplatta eller dator, eller ranndras vri pre A4-linn.

bottom of page