Omslag - De resandes kulturarv.jpg

Nu har vi publicerat en sammanställning av sådant som hör vår kulturhistoria till.

 

Läs eller ladda ner den kostnadsfritt!

E-Böckerna ABC-LINN, LAVA-LILL och LAVENGROfinns för gratis nedladdning till dator, surfplatta och mobil

VÄLKOMMEN

Om oss

 

Frantzwagner Sällskapet stiftades 2013 i Helsingborg av ättlingar till Peter Frantzwagner eller Frenswegener. Frantzwagner invandrade via Danmark till Sverige via Skåne under slutet på 1600-talet. En mycket stor del av dagens romanifolk är på något sätt ättling till Frantzwagner och hans närmaste familj.

 

Vi verkar för att bevara det språkliga och kulturella arvet från våra anfäder.

Vi verkar för att bevara och sprida en nyanserad bild av vår rättmätiga historia.

Vi verkar för att revitalisera svensk romani. 

Vi verkar för att vi såsom egen grupp inom den nationella minoriteten romer ska ges möjlighet att åtnjuta våra språkliga och kulturella rättigheter. Rättigheter som vi har genom Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt gällande minoritetslagstiftningen.

Vårt arbete grundar sig på källor - fakta, historiska dokument och forskning. Vårt språkliga revitaliseringsarbete grundar sig i muntliga uppgifter från de våra och språkvetenskapliga metoder.

Den 8:e april 2016 lanserar vi vår egenproducerade iBook på svensk romani - ABC-LINN. Under 2016 och det första kvartalet på 2017 skapade vi en ordlista av ABC-LINNs romani, den fick namnet LAVA-LILL och publicerades samma datum året därpå. Allt finns att ladda ner kostnadsfritt direkt via vår webbsida. De båda publikationerna finns i formaten iBooks och Pdf.

 

I december 2016 började vi att ge ut medlemstidningen DRABBRIKAN som sedan har utvecklats till en fritt tillgänglig e-tidskrift som ges ut i fyra nummer per år. Alla våra publikationer finns för kostnadsfri nedladdning under fliken ATT LÄSA och kan läsas direkt i din smartphone, läsplatta eller dator, eller skrivas ut på A4-papper.