top of page

DE RESANDES KULTURARV

EN DEL AV SVENSKT KULTURARV

Omslag - De resandes kulturarv.jpg
Den nationella minoriteten romer i Dalarna i fyra sekler - omslag.png

Skriften Den nationella minoriteten Romer i dalarna i fyra sekler är framtagen av Region Dalarna i samarbete med Sebastian Casinge från Frantzwagner Sällskapet och publicerades under 2021. 

Skriften De resandes kulturarv är resultatet av ett projekt som genomfördes under 2019-2020 med stöd från Riksantikvariet.

Frantzwagner Sällskapets verksamhet utgår från att vi resande, som ibland även kallas eller kallar sig resandefolket och resanderomer, är den enda s.k. romska grupp som kan påvisa en dokumenterad varaktighet i Sverige sedan åtminstone 1600-talet. Resandekulturen och den svenska romanin är därmed naturliga inslag i det historiska svenska samhället och har utvecklats under århundraden i samklang med det svenska. Resandes kulturarv är således en del av det svenska kulturarvet.

 

Inom Frantzwagner Sällskapet bedrivs ett kvalitativt och långsiktigt arbete med fokus på de resandes historia, språk och kulturarv. Verksamheten innefattar bland annat samordning av forskning och organisering av egna eller deltagande i samt bidragande till våra samarbetspartners seminarier, konferenser, workshops, föreläsningar, utbildningar, generella synliggörande och kompetenshöjande satsningar rörande minoriteten romer. Vi bidrar löpande med våra samlade kunskaper, som kommer från såväl muntlig tradition som historiska källor, till utbildare, akademiska och fristående forskare, statliga, regionala och kommunala myndigheter, kulturinstitutioner, museum och public service. Arbetet bedrivs såväl nationellt som internationellt med en målsättning att tillhandahålla kvalitetssäkrade och evidensbaserade kunskaper kring minoriteten romers historia, dvs. de resandes historia, i Sverige. 

 

En väsentlig del av vår verksamhet rör romanispråkets historiska utveckling i framförallt Sverige, men även utanför landets gränser. Frantzwagner Sällskapet är en organisation som bejakar och sprider kunskap kring romani chibs mångfald och olika utveckling. Allt som i ett led att skapa förståelse, ömsesidig respekt för språkliga skillnader i syfte att verka för att romani ska bestå som levande språk i framtiden. 

 

 

KONTAKTA OSS GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN HÄR:

 

bottom of page