FÖRELÄSNINGAR

Frantzwagner Sällskapet organiserar även föreläsningar, kompetenshöjande utbildningar och workshops rörande minoriteten romer.

 

SVENSK-ROMSK HISTORIA - Föreläsning om romernas historia i Sverige. När olika romska grupper kom till landet. Hur livet för romerna i Sverige sett ut under dess 500-år i landet. Romernas levnadsförhållanden och yrken, m.m. 

 

ROMANISPRÅKENS UTVECKLING -  Föreläsning om romani chibs mångfald och olika utveckling. Vilka är romanispråkens olikheter och likheter? Var befinner sig olika romanispråk på språkkartan? Är romani chib ett språk? Hur har romani i Sverige och Skandinavien påverkats under sina 500-år i landet. Vilka faktorer har påverkat romani-språkets utveckling i Sverige. 

 

 

KONTAKTA OSS FÖR FÖRELÄSNINGAR HÄR