top of page

Var verkar Frantzwagner Sällskapet?

Frantzwagner Sällskapets styrelse och de personer som verkar inom vår organisation deltar löpande vid många olika sammanhang som berör oss som minoritet, vårt språk och vår historia. Nedan finns ett litet axplock bilder föreställande några av personerna i vår styrelse samt några av våra företrädare. Vissa tagna ur sammanhang där man deltagit som företrädare för Frantzwagner Sällskapet. 
 
Med hänvisning till våra deltagares personliga integritet och GDPR är vi ytterst återhållsamma med publikation av ett slag där våra medlemmar och deltagares
identitet röjs. 
bottom of page