Var deltar Frantzwagner Sällskapet?

Frantzwagner sällskapets styrelse och de peroner som verkar inom vår organisation deltar löpande vid många olika sammanhang som berör oss som folk, vårt språk och vår historia. Nedan finns ett axplock några av de sammanhang inom vilka vi deltagit sedan vi stiftades 2013. 
 
Med hänvisning till våra deltagares personliga integritet är vi ytterst återhållsamma med publikation av bilder. 
Romanikonferens i Oslo
Romanikonferens i Oslo

Vi blev som enda svenska organisation inbjudna till den 11:te internationella konferensen i romani-lingvistik.

Go to link
press to zoom
70-årsdagen - Auschwitz
70-årsdagen - Auschwitz

Den 2:a augusti 1944 tömdes ziguenerlager i Auschwitz II och 3000 personer mördades.

Go to link
press to zoom
Minnesplats över Sinti i Berlin
Minnesplats över Sinti i Berlin

I oktober 2014 besökte vi minnesplatsen över folkmordet på sinti och romer i Berlin.

Go to link
press to zoom
Rättighetsutbildning med DO
Rättighetsutbildning med DO

I april 2015 organiserade vi tillsammans med DO en tre dagar lång utbildning för resandeföreningar i Helsingborg. Totalt sju av Sveriges dåvarande nio föreningar deltog.

press to zoom
Utställning romska bilder i Malmö
Utställning romska bilder i Malmö

Utställning i Malmö. Lika barn leka bäst - Olika barn leker ändå.

Go to link
press to zoom
Besök från Norge
Besök från Norge

I maj 2015 blev vi besökta av företrädare från den norska Romanifolket / Taternes stiftelse.

Go to link
press to zoom
Diego Reinhart & friends
Diego Reinhart & friends

I september 2015 besökte vi Nordic Romani festival i Jönköping och fick användning av vårt modersmål i samtal med våra tyska fränder ur Sinti-gruppen.

press to zoom
Möte med språkrådets chef
Möte med språkrådets chef

Den 4:e november hade vi möte med språkrådets nytillträdda chef och höll ett föredrag rörande svensk romanis historia och utveckling för henne.

Go to link
press to zoom
Sveriges riksdag - romanispråket
Sveriges riksdag - romanispråket

Vi deltog i riksdagens seminarium för romska frågor den 2:a december 2015 och talade om språkfrågan.

press to zoom
1/1