Var deltar Frantzwagner Sällskapet?

Frantzwagner sällskapets styrelse och de peroner som verkar inom vår organisation deltar löpande vid många olika sammanhang som berör oss som folk, vårt språk och vår historia. Nedan finns ett axplock några av de sammanhang inom vilka vi deltagit under 2014 och 2015. 
 
Med hänvisning till våra deltagares personliga integritet är vi ytterst återhållsamma med publikation av bilder. 
1/1